#
Who
=
SRM04A
SRM04B
SRM04C
1
Aditya
300
100
200
-
2
Vipul Singh Raghuvanshi
300
100
200
-
3
Kaustubh Badrike
300
100
200
-
4
Mithil Kiran Poojary
300
100
200 (-1)
-
5
Ninad Chavan
300
100 (-1)
200 (-1)
-
6
Pritam Negi
100
100
-
-
7
Barath Suresh Nadar
100
100
-
-
8
Atharva
100
100
-
-
9
Arpita Rane
100
100
-
-
10
venkhatesh
100
100
-
-
11
Venkatesh murugesh
100
100
-
-
12
Rakshita Bakalkar
100
100
-
-
13
jagdish dinesh kini
100
100 (-1)
-
-
14
Siddharth Byale
100
100
-
-
15
Sahil Nande
100
100 (-2)
-
-
16
VIGNESH MOORTHY
100
100
-
-
17
Vignesh Ramachandran
100
100 (-3)
-
-
18
Aayush Shetty
100
100
-
-
19
Sanket Bailmare
100
100
-
-
20
Nimesh Nair
100
100
-
-
21
Aakanksha Desai
100
100 (-3)
-
-
22
Parikshit Urs
100
100
-
-
23
Navonil Chakraborty
100
100 (-2)
-
-
24
Shridhar Ravi
100
100
-
-
25
VARSHA PRAMOD KINI
100
100 (-1)
-
-
26
Saikumar
100
100
-
-
27
Ashok Choudhary
100
100
-
-
28
Pradnya suryawanshi
100
100 (-7)
-
-
29
Vishal Raj
100
100 (-1)
-
-
Single Round Match #04
3 hour contest


Announcement

Supported by our Coding Partner