#
Who
=
SRM01A
SRM01B
SRM01C
1
Aditya
550
100
200
250
2
Pritam Negi
550
100
200
250
3
venkhatesh
550
100
200
250
4
Vipul Singh Raghuvanshi
550
100
200
250
5
Aditya Parthasarathy
550
100
200
250
6
Swapnil Satish Shinde
550
100
200 (-1)
250
7
Sayali Patil
550
100
200
250
8
Arpita Rane
550
100
200
250
9
Shridhar Ravi
550
100
200
250 (-4)
10
Ashok Choudhary
550
100
200 (-2)
250 (-1)
11
Ninad Chavan
550
100
200
250
12
Ashish Kedarisetti
550
100 (-2)
200
250
13
Kaustubh Badrike
550
100 (-1)
200
250
14
BHARAT
550
100
200
250 (-1)
15
sanoop menon
550
100 (-4)
200 (-1)
250
16
Sanket Bailmare
550
100 (-2)
200 (-1)
250 (-2)
17
Kathikraj
300
100
200
-
18
Kartik Rajesh
300
100 (-1)
200 (-1)
-
19
Arvindraj Thangaraj
250
-
-
250
20
Apurva Mhatre
100
100
-
-
21
Shambhavi Sudarsan
100
100
-
-
22
Mukesh Choudhary
100
100
-
-
23
Aakanksha Desai
100
100
-
-
24
Aditya Krishnan
100
100
-
-
25
Vishal Raj
100
100 (-1)
-
-
26
jagdish dinesh kini
100
100 (-1)
-
-
27
Atharva
100
100
-
-
28
swapnesh naik
100
100
-
-
29
Akanksha
100
100 (-1)
-
-
30
Shantanu
100
100 (-3)
-
-
31
Rakshita Bakalkar
100
100 (-5)
-
-
Single Round Match #01
3 hour contest


Announcement
Give your feedback here: https://goo.gl/forms/Gdo1j27AuHx659Lx1

Ratings will be changed within 48 hours after the contest ends.

Supported by our Coding Partner